[1]
Parzonko, A. 2014. Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Turystyka i Rozwój Regionalny. 2 (grudz. 2014), 55–65. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.21.