[1]
Sammel, A. 2014. Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Turystyka i Rozwój Regionalny. 2 (grudz. 2014), 67–77. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.22.