[1]
Stawicka, E. 2014. Strategia społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie projektu „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”. Turystyka i Rozwój Regionalny. 2 (grudz. 2014), 91–98. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.24.