[1]
Werenowska, A. 2015. City placement jako forma promocji regionu. Turystyka i Rozwój Regionalny. 4 (grudz. 2015), 145–152. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.27.