[1]
Stawicka, E. 2016. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce. Turystyka i Rozwój Regionalny. 6 (grudz. 2016), 99–111. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.25.