[1]
Dziemdziela, P. 2017. Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Turystyka i Rozwój Regionalny. 8 (grudz. 2017), 47–54. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.17.