[1]
Trajer, M. i Krzyżanowska, K. 2017. Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020. Turystyka i Rozwój Regionalny. 8 (grudz. 2017), 115–126. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.24.