[1]
Wojcieszak, M. i Zawadka, J. 2018. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Turystyka i Rozwój Regionalny. 9 (maj 2018), 97–107. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.11.