[1]
Kozak, M. 2018. Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017. Turystyka i Rozwój Regionalny. 9 (maj 2018), 129–136. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.14.