[1]
Werenowska, A. 2019. Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka i Rozwój Regionalny. 12 (grudz. 2019), 95–102. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.22.