[1]
Krupa, J. 2020. Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego. Turystyka i Rozwój Regionalny. 13 (maj 2020), 67–77. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.6.