[1]
Nowak, C. 2020. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Turystyka i Rozwój Regionalny. 13 (maj 2020), 103–115. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.9.