[1]
Pietrzak-Zawadka, J. i Malej, P. 2021. Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych. Turystyka i Rozwój Regionalny. 15 (maj 2021), 93–103. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.9.