[1]
Gabryjończyk, K. i Gabryjończyk, P. 2021. Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie. Turystyka i Rozwój Regionalny. 16 (grudz. 2021), 27–40. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.17.