[1]
Parzonko, A. i Sieczko, A. 2021. Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Turystyka i Rozwój Regionalny. 16 (grudz. 2021), 77–87. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.21.