[1]
Sieczko, A. i Szewczyk, J. 2022. Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi. Turystyka i Rozwój Regionalny. 17 (paź. 2022), 91–100. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.9.