[1]
Bogusz, M. 2022. Turystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Turystyka i Rozwój Regionalny. 18 (grudz. 2022), 23–30. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.15.