[1]
Gabryjończyk, P. i Figatowska, M. 2022. Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego. Turystyka i Rozwój Regionalny. 18 (grudz. 2022), 41–52. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.17.