[1]
Stolarczyk, P. i Kraciński, P. 2023. Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny. Turystyka i Rozwój Regionalny. 19 (wrz. 2023), 107–115. DOI:https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.10.