(1)
Balińska, A.; Błaszczak, M. Przyrodniczo-społeczne Dysfunkcje Rozwoju Turystyki W Tajlandii. TRR 2014, 7-17.