(1)
Parzonko, A. Funkcje Edukacyjno-Informacyjne Instytucji Doradczych W ksztaƂtowaniu Rozwoju Regionalnego. TRR 2014, 55-65.