(1)
Sammel, A. Gospodarstwa Agroturystyczne Jako Punkty Informacji Turystycznej Na Obszarach Wiejskich W Polsce. TRR 2014, 67-77.