(1)
Stawicka, E. Strategia społecznej odpowiedzialności W Sektorze małych I średnich przedsiębiorstw Na przykładzie Projektu „Zwiększanie konkurencyjności regionów Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”. TRR 2014, 91-98.