(1)
Werenowska, A. Zastosowanie Eventu W Promocji Regionu. TRR 2014, 109-114.