(1)
Wosiek, M. Komplementarna Rola kapitałów Ludzkiego I społecznego W Rozwoju Gospodarczym regionów. TRR 2015, 155-168.