(1)
Sikorska-Wolak, I.; Cyburt, A. Pozyskiwanie I Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej Jako Przejaw przedsiębiorczości Jednostek samorządu Terytorialnego. TRR 2015, 105-117.