(1)
Kozak, M. Typologia konfliktów występujących W Sektorze Turystycznym. TRR 2016, 59-68.