(1)
Stawicka, E. Aspekt społecznej odpowiedzialności W Turystyce. TRR 2016, 99-111.