(1)
Mączka, D.; Kozak, A. Questing Jako Innowacyjny Produkt Turystyczny. TRR 2017, 49-59.