(1)
Sammel, A. Zagrody Edukacyjne Jako Miejsce kształcenia osób dorosłych. TRR 2017, 81-90.