(1)
Balińska, A. Sieciowe Produkty Turystyczne Jako przykład przedsiębiorczości Na Obszarach Wiejskich. TRR 2017, 5-14.