(1)
Dziemdziela, P. Działalność Informacyjno-Promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej W kształtowaniu świadomości Ekologicznej. TRR 2017, 47-54.