(1)
Trajer, M.; Krzyżanowska, K. Rolnictwo Ekologiczne W Polsce I Perspektywy Jego Rozwoju W kontekście PROW 2014–2020. TRR 2017, 115-126.