(1)
Wojcieszak, M.; Zawadka, J. Poziom Wsparcia LGD W Perspektywie PROW 2007–2013 W Ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. TRR 2018, 97-107.