(1)
Sieczko, A.; Parzonko, A. Wsparcie Instytucjonalne Promocji Turystyki Wiejskiej. TRR 2018, 85-95.