(1)
Wojcieszak-Zbierska, M.; Zawadka, J. Działania przedsiębiorcze Kobiet Na Wsi Na przykładzie KGW W Powiecie gnieźnieńskim. TRR 2019, 127-138.