(1)
Olejniczak, W. Aktywność Zawodowa Kobiet mieszkających Na Obszarach Wiejskich. TRR 2019, 77-84.