(1)
Werenowska, A. Social Media Marketing (SMM) Jako narzędzie Komunikacji przedsiębiorstwa Z Grupami Otoczenia. TRR 2019, 95-102.