(1)
Krupa, J. Uwarunkowania Infrastrukturalne Rozwoju Fanoturystyki Na przykładzie Obszaru województwa dolnośląskiego. TRR 2020, 67-77.