(1)
Nowak, C. Produkty Regionalne I Tradycyjne W Promocji Rozwoju Ekonomicznego I Zachowaniu Dziedzictwa Kulturowego Wsi. TRR 2020, 103-115.