(1)
Pietrzak-Zawadka, J.; Zawadka, J. Edukacyjne I Rekreacyjne Funkcje leśnych ogrodów Botanicznych. TRR 2020, 127-137.