(1)
Bieńkowska-Gołasa, W.; Gołasa, P. Turystyka Filmowa Jako Element Promocji Regionu. TRR 2021, 5-14.