(1)
Brodzikowska, K.; Olejniczak, W. Znaczenie kredytów Konsumpcyjnych W Rozwoju Turystyki W Polsce W Okresie Pandemii COVID-19. TRR 2021, 15-23.