(1)
Pietrzak-Zawadka, J.; Malej, P. Preferencje mieszkańców Białegostoku W Zakresie spędzania Czasu Wolnego Na Terenach leśnych. TRR 2021, 93-103.