(1)
Gabryjończyk, K.; Gabryjończyk, P. Pomniki Historii Jako Element kształtowania Ruchu Turystycznego W Regionie. TRR 2021, 27-40.