(1)
Olejniczak, W. Kierunki aktywności kół Gospodyń Wiejskich. TRR 2021, 67-75.