(1)
Parzonko, A.; Sieczko, A. Zaufanie Jako Determinanta Rozwoju przedsiębiorczości zespołowej Na Obszarach Wiejskich. TRR 2021, 77-87.