(1)
Pietrzak-Zawadka, J.; Zawadka, J. Z.; Sakowicz, S. Preferencje mieszkańców Białegostoku W Zakresie spędzania Czasu Wolnego Na Obszarze Puszczy Knyszyńskiej. TRR 2022, 81-90.