(1)
Sieczko, A.; Szewczyk, J. Trudne Dziedzictwo Kulturowe łódzkich Żydów I Jego Rola W Turystyce Kulturowej współczesnej Łodzi. TRR 2022, 91-100.