(1)
Uglis, J. .; Jęczmyk, A. . Zarządzanie Walorami Turystycznymi parków Krajobrazowych W Polsce. TRR 2022, 111-122.